แจ้งข่าวญะนาซะห์

อินนาลิ้ลลาฮี้ว่าอินนาอิลัยฮี้รอยีอูลนางซัยหนับ.ดีสลาม..ได้ถึงอ่ายั้ลของอัลเลาะห…

อินนาลิ้ลลาฮี้ว่าอินนาอิลัยฮี้รอยีอูลนางซัยหนับ.ดีสลาม..ได้ถึงอ่ายั้ลของอัลเลาะห์.ส.บ.แล้ว.เมื่อเวลา.16,15.น.จรึงขอประกาศให้ญาต.และพี่น้องทราบโดยทั้วถึงกัน..แชแว..ดีสลาม…ผู้ประกา


Source

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close