อ.ยูซุฟ พงกาวี

เรื่องอุตริกรรม(บิดอะฮฺ)เป็นที่รักของชัยฏอนมากกว่าการทำบาปเนื้อหาบางส่วนจากการบรรยายหัวข้อ “ภัยใกล้ตัวที่ถูกมองข้าม ” โดย อ.ยูซุ…

source

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close