แจ้งข่าวญะนาซะห์

อินนาลิ้ลลาห์ฮิว่าอินนาอิลัยฮิรอยิอูน ฮัจยะห์รอมัย เด็ดดวงมารดาท่านอิหม่ามฮานาฟี…

อินนาลิ้ลลาห์ฮิว่าอินนาอิลัยฮิรอยิอูน ฮัจยะห์รอมัย เด็ดดวงมารดาท่านอิหม่ามฮานาฟี เด็ดดวง ได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์แล้ว จะทำพิธีละหมาดญาณาซะห์วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา10.00 น.ณ มัสยิดนูรุดดีนบ้านเกาะคลอง 13 จึงขอเรียนเชิญพี่น้องร่วมละหมาดและขอดุอาอ์ด้วยครับSource

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close