แจ้งข่าวญะนาซะห์

อินนาลิลลาอินรอญีฮูน นางสาว อาอีฉ๊ะ หนูสอาด บุตรนางฮับซะ หนูสอาด ได้กลับสู่ควา…

อินนาลิลลาอินรอญีฮูน นางสาว อาอีฉ๊ะ หนูสอาด บุตรนางฮับซะ หนูสอาด ได้กลับสู่ความเมตตาของอัลเลาะซุบฮานาฮูตาอาลาแล้วจะทำการละหมาดญานาซะ ณ. มัสยิดอัลฟาอีซีน 28/4/64 เวลา10.00นSource

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close